Yhteystiedot

Vaihde
+358961628000

SEB Life asiakaspalvelu
+35880090805

Osoite
Unioninkatu 30 00100 Helsinki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@seb.fi

Kaikki yhteystiedot ja puhelinnumerot

Millennium-teknologiapalkinto 2016 biokemisti Frances Arnoldille

Tekniikan huippuinnovaatioille myönnettävä Millennium-teknologiapalkinto jaettiin seitsemättä kertaa. SEB on mukana tukemassa Millennium-teknologiapalkintoa.

SEB Nordic Outlook: Vaikeita linjavalintoja globaalissa hitaan kasvun ympäristössä

Samaan aikaan kun useita kasvuodotuksia on alennettu, on myös osa alkuvuoden globaaleista uhkakuvista osittain hälvennyt. Esimerkiksi öljyn hinta ja pörssikurssit ovat palautuneet jonkin verran ja keskuspankkipolitiikkaa jopa laajennettu - tai normalisaatio prosesseja lykätty.

Suomen talousjohtajat optimistisia

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain teettämän eurooppalaisen talousjohtajakyselyn mukaan suomalaiset yritykset ovat kyselyyn osallistuneista maista optimistisempien joukossa.

Lue talousjohtajakyselyn tiedote