Våra produkter och tjänster

Diskretionär kapitalförvaltning

Diskretionär kapitalförvaltning är vår mest heltäckande tjänst där du som vår kund drar nytta av vår expertis och långa erfarenhet. Utgångspunkten för förmögenhetsförvaltningen är tydligt definierade placeringsmålsättningar och -behov, som definieras i förvaltningsavtalet. SEB Kapitalförvaltning Finland sköter placeringsverksamheten inom ramarna för avtalet och rapporterar om portföljaktiviteten och dess resultat på månatlig basis.

Konsultativ kapitalförvaltning

Konsultativ kapitalförvaltning passar institutionella kunder som vill utnyttja vårt kunnande, men som själv vill fatta  placeringsbesluten. Tillsammans går vi igenom lämpliga placeringsalternativ för det rådande marknadsläget.  Som kund får du regelbundet information om vår placeringsstrategi med vars hjälp du kan göra egna placeringsbeslut. Du får också en egen förvaltare med vilken du kan skräddarsy placeringsstrategin.

Enskilda placeringar

Via oss kan man även göra individuella fondstrategiplaceringar samt enskilda fondplaceringar. Vi erbjuder ett brett sortiment av både SEBs egna fonder och externa kapitalförvaltares fonder. Vårt Manager Research -team analyserar och väljer ut de bästa externa kapitalförvaltarna för att vi ska kunna erbjuda de bästa produkterna och lösningarna.