Insiderregister

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab:s och SEB Fondbolag Finland Ab:s insiderregister som förutsätts i lagen finns till påseende på företagets verksamhetsställe på adressen Södra Esplanaden 18, Helsingfors. Den som vill bekanta sig med registret ombeds p.g.a. praktiska arrangemang i förväg ta kontakt med SEB:s Compliance Officer.