En bra och aktiv arbetsplats

Bankverksamhet bygger på människor och relationer. Vi strävar därför efter att vara en sund arbetsplats som attraherar och behåller människor som är engagerade och lyhörda. Vi erbjuder individuell utveckling och vill att våra anställda ska känna motivation och delaktighet. Vår ambition är att vårt företag ska spegla mångfalden i samhället.

Ett stimulerande arbetsklimat och god arbetsmiljö uppmuntrar till bättre arbetsinsatser och bidrar även till nöjdare och mer lojala medarbetare. Det ligger i såväl kundernas som aktieägarnas intresse. Om vi vill behålla vår ställning som relationsbank måste SEB kunna locka till sig, utveckla och behålla de bästa medarbetarna. 

I Finland har SEB funnits sedan 1984. Idag är vi ca 350 anställda som alla arbetar i samma kontor i centrum av Helsingfors. Arbetsmiljön hos oss är dynamisk och internationell och enskilda individer erbjuds ansvar och möjlighet att utvecklas professionellt. Samtidigt som vi åtnjuter en stor koncerns fördelar och möjligheter, jobbar vi i små team som möjliggör mångsidigt arbete och samarbete på många plan. Vi respekterar att individer är olika och strävar till agera flexibelt då livssituationen så kräver.