Examensarbete

Du som är på slutrakan med dina studier i universitet eller yrkeshögskola har möjlighet att göra ditt slutarbete i form av ett projektarbete för SEB. Projektarbetet är ett bra sätt att bekanta sig med bankens verksamhet och personal. Vår målsättning är att på bästa möjliga sätt ta vara på möjligheterna som samarbetet med universitets- och yrkeshögskolestuderande för med sig. Vi har stor respekt för begåvade studerandes kunskaper och fräscha infallsvinklar.

Ansökning

Under fliken Om SEB kan du läsa mera om SEB Finlands affärsområden, olika arbetsuppgifter och hur det är att arbeta hos oss. I november-december lediganslår vi områden för examensprojekt för påföljande vårtermin, och i april-maj lediganslås höstterminens projekt. Du kan ansöka till flera projekt under samma ansökningsperiod. Ansökningar till examensarbeteprojekt följer samma process som arbetsplatsansökningar. I de lediganslagna examensprojekten finns information om projektspecifika ansökningstider och detaljer.