Roller i vår organisation

SEB i Finland arbetar inom tre av bankens fyra divisioner; Stora företag & Finansiella institutioner, Företag & Privatkunder och Liv & Investment Management. En betydande del av personalen jobbar inom dotterbolaget SEB Kort samt med stödfunktioner, som gör det möjligt för divisionerna att erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. 

Stora företag och finansiella institutioner

Stora företag och finansiella institutioner erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanktjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner.  Kundernas betjänas också genom en omfattande internationell närvaro. Hos oss får kunderna t ex likviditetshantering, placeringar, finansiering och Corporate Finance tjänster. Kunderna betjänas av våra experter, men helhetsansvaret har kundansvariga Client Executives. Inom divisionen jobbar även Account Managers, analytiker och produktspecialister. 

Företag och privatkunder

Företag och privatkunder erbjuder finansiella tjänster och rådgivning till små och medelstora företag, samt privatpersoner. Divisionen ansvarar också för private banking-tjänster samt för SEB Korts verksamhet i Finland. Vår kunniga personal erbjuder kunderna högklassig och personlig betjäning, och individuella lösningar för olika kundprofiler. Inom divisionen jobbar kundansvariga Private Bankers, kundrådgivare, produktspecialister och assistenter. 

Life och Investment Management

Liv betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett utbud av försäkringslösningar – huvudsakligen fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell trygghet. Investment Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB. 

Affärsstöd

Stöd- och kontrollfunktionerna stöder affären med specialkunskaper inom juridik, IT, back office administration, marknadsföring, ekonomi och personalfrågor. Enheten hanterar också administrationen med bokningar, betalningar och avstämningar av transaktioner liksom utveckling, underhåll och drift av bankens IT-system. Stödfunktionerna har en ytterst viktig roll i målsättningen att ge kunderna betjäning i världsklass.