Om oss

SEB är en ledande nordisk leverantör av finansiella tjänster. Vi är en relationsbank som erbjuder ett brett urval av banktjänster till alla kundgrupper i Sverige och i Baltikum. I Finland, Danmark, Norge och Tyskland ligger verksamhetens tyngdpunkt på banktjänster för företag och institutioner.

I Finland har SEB verkat sedan 1984, då i form av ett litet representationskontor med fyra anställda. Idag jobbar ca 350 personer, alla under samma tak på Södra Esplanaden 18 med ett stort utbud företagstjänster, kapitalförvaltning och betalkort.

Vår strategiska inriktning utgår från att vi vill vara och uppfattas som relationsbanken på den finska marknaden. Vi vill vara en kompanjon som står vid kundernas sida i goda tider likaväl som i sämre. Hos oss kommer kunderna alltid först utifrån förvissningen om att ett långsiktigt perspektiv och långsiktiga relationer skapar lönsamhet.

SEB i Finland är verksam inom tre divisioner

Stora företag och finansiella institutioner

Stora företag och finansiella institutioner erbjuder rådgivningsbaserade affärs- och investmentbanktjänster riktade till stora företag och finansiella institutioner i Norden och Tyskland. Kundernas betjänas också genom en omfattande internationell närvaro. Kunddriven handel i aktier och valutor, likviditetshantering, finansiering, kapitalmarknadstjänster och förvaring av värdepapper ingår i tjänsteutbudet.

Företag och privatkunder

Företag och privatkunder erbjuder finansiella tjänster och rådgivning till små och medelstora företag, samt privatpersoner. Divisionen ansvarar också för private banking-tjänster i Norden och Luxemburg samt för SEB:s kortverksamhet i de nordiska länderna. 

Liv och Investment Management

Liv betjänar privatkunder, företag och institutioner med ett komplett utbud av försäkringslösningar – huvudsakligen fondförsäkringar och traditionella försäkringar för sparande och finansiell trygghet. Investment Management erbjuder ett komplett utbud av kapitalförvaltnings- och rådgivningstjänster. Enheten hanterar också fondförvaltning och diskretionära mandat för hela SEB.