Behandling av kundklagomål

Vi på SEB strävar till att ge dig en bra kundupplevelse. Ifall vi har misslyckats med detta ber vi dig vara i kontakt med oss så att vi kan förbättra vår service och förmedla utvecklingsidéerna vidare. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan. Du kan även kontakta din kontaktperson på SEB direkt.

Våra kontaktuppgifter

Vi behandlar kundklagomålen utan dröjsmål och vi kontaktar dig inom 5 bankdagar. De klagomål som kräver utredning behandlar vi inom 15 bankdagar.

Ifall du inte är nöjd med den respons du fått av SEB gällande ditt kundklagomål kan du även vara i kontakt med följande externa, oberoende parter:

Försäkrings- och finansrådgivningen, FINE www.fine.fi
Konsumenttvistenämnden, KRIL www.kuluttajariita.fi
Finansinspektionen www.finanssivalvonta.fi