Hållbarhet

Som bank är vi en integrerad del av samhället. Vi vet att det vi gör har en effekt, både direkt och indirekt. SEB har en stark ambition att bidra till en hållbar tillväxt, och vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

Vi bidrar till hållbar tillväxt

Vi har arbetat i många år med att integrera hållbarhet i vår verksamhet och strävar efter att inkludera det som en naturlig del av allt vi gör. Hållbarhet för oss är att tillsammans med våra kunder identifiera risker och möjligheter, och att se till konsekvenserna av våra råd och beslut, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Detta är en lång resa utan slut, men vi börjar nu se tydliga resultat av vårt arbete. Och vi är fast beslutna att fortsätta att skapa värde i samhället.