Vårt förhållningssätt och ambition

Vi är övertygade om att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet är mer framgångsrika på lång sikt. Som bank och finansinstitut vill vi främja ett hållbart samhälle genom sättet vi arbetar med investeringar, finansiering, riskhantering och betalningar.

Hållbarhet för oss innebär att vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, hur det påverkar våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. Vår verksamhet ska bygga på god etik och god styrning, långsiktiga relationer och engagerade medarbetare som lever efter SEB:s värderingar, och som strävar efter enkelhet och öppenhet.

Vi vill vara en förebild inom hållbarhet i finansbranschen.  För att uppnå detta fokuserar vi på:

  • Grön finansiering som främjar klimatvänliga och resurseffektiva lösningar.
  • Hållbara investeringar, där värdeskapande förstärks genom produkter med positiva effekter.
  • Stödja entreprenörskap för att driva en hållbar ekonomisk utveckling och bidra till nya jobb.
  • Minska vår egen miljöpåverkan, i synnerhet våra CO2-utsläpp, med 20 procent till år 2020.

En förutsättning för att uppnå detta är att ha engagerade och kunniga medarbetare samt att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och öppet sätt.