Sponsring - framtida generationer

Vi stödjer framtida generationer. Det är den röda tråden i våra sponsringsaktiviteter. Vi väljer samarbeten som lyfter fram SEB:s roll som samhällsaktör i de länder vi verkar – och inom områden där vi har en lång tradition av starkt engagemang.

Det innebär att vi prioriterar samarbeten inom tre områden; entreprenörskap och innovation, undom och utbildning. 

SEB i Finland satsar på långsiktig sponsring och vi samarbetar med några utvalda organisationer. 

 

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet rf. främjar företagaranda och kreativitet bland barn och unga. SEB deltar i arbetet genom erbjuda sin egen personal som mentorer och inspiratörer för företagsamma ungdomar.

Läs mera om verksamheten

Cantores Minores

I Cantores Minores pojkkörer och musikinstitut sjunger och studerar årligen över 400 pojkar och unga män i åldern 4-25 år. SEB har stött verksamheten sedan 2008 och våra kunder har allt sedan dess fått njuta av pojkarnas körsång vid den årliga julkonserten i Helsingfors domkyrka.

Läs mera om Cantores Minores