27.11.2018 12:54

Investment Outlook: Högre volatilitet är här för att stanna

Marknadssignalerna pekar på att kulmen är nådd för ökningstakten i både ekonomisk tillväxt och vinster. Bolagsvinsterna förväntas fortfarande stiga 2019, men i långsammare takt.

Läs om Investment Outlook

Se video