13.9.2019 14:34

Investment Outlook: Osäkra utsikter motiverar försiktighet

Svagare global tillväxt, handelskrig och Brexit, tillsammans med en stark marknadsutveckling sedan början av 2019 gjorde att SEB:s experter beslutade minska riskexponeringen.

Läs mer och ladda ned hela rapporten