25.2.2014 15:53

Månadsöversikt: Konjunkturen förstärks, osäkerheter på placeringsmarknaden

I USA publicerades stark ekonomisk statistik i januari. Även i Europa var statistiken relativt bra, men siffrornas absoluta nivå är dock fortfarande ganska svag.

Läs februaris månadsöversikt