9.11.2020 13:56

Månadsöversikt: Biden/Harris valsegrare

Det amerikanska presidentvalet har tagit upp mycket utrymme i rubrikerna under de senaste veckorna, då man spekulerat över hur valet av kandidater kommer att  påverka utsikterna för ekonomin och placeringsmarknaden. Framför allt har kandidaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken – t.ex. beskattning, investeringar, utrikeshandel – analyserats och man har försökt finna skillnader mellan kandidaterna och eventuella konsekvenser för placeringsmarknaden. Vi anser att presidentvalet har fått för stor uppmärksamhet, då samtidigt även valet till senaten och representanthuset hölls, vars resultat kanske är viktigare för placeringsmarknaderna på kort sikt, eftersom det nya finanspolitiska stödpaket som marknaderna hungrar efter så småningom kommer att avgöras i kongressen.

Läs månadsöversikten här