6.5.2016 11:38

Globala ekonomiska tillväxten fortfarande långsam

I april rapporterades till största del sämre ekonomisk statistik än väntat. Det minskade stödet från oljan inverkade på aktiemarknaden, speciellt i Europa där oron för banksektorn ökade. Även i USA var det energisektorn som stod för kursnedgången i slutet av månaden. Som helhet blev avkastningen ​på aktiemarknaden nära noll i april.

Läs majs månadsöversikt här