7.3.2014 11:36

Månadsöversikt: Hurtiga kursuppgångar i februari

I februari hölls nivån på den ekonomiska statistiken i huvudsak oförändrad trots att antalet positiva överraskningar klart minskade. Den globala konjunkturbilden påverkas inte så lätt av en månads statistik, men sämre ekonomisk statistik leder till kortsiktig osäkerhet.

Läs mars månads översikt här