8.3.2021 10:21

Månadsöversikt: Riskerna med en förstärkning av den ekonomiska tillväxten oroar

Placeringsmarknaderna har en fantastisk förmåga att hela tiden hitta nya saker att oroa sig för, men kanske kommer man inte i första hand att tänka på den oväntat starka ekonomiska tillväxten då man funderar på vad som kan inverka negativt på kurserna. Det finns dock en logisk förklaring för denna oro: då tillväxten accelererar kan det till slut leda till en högre inflation, på vilken centralbankerna sedan skulle reagera genom att strama åt penningpolitiken  (minska på stödåtgärderna) och sålunda skulle räntenivån stiga. Stigande räntor är en knepig sak för placeringsmarknaderna. 

Läs månadsöversikten här