4.6.2015 08:26

Månadsöversikt: Svag månad statistiskt sett, centralbanksstödet på tapeten

Den svaga ekonomiska statistiken och den något ändrade centralbankspolitiken samt förväntningarna gällande centralbanksåtgärderna ledde till osäkerhet på placeringsmarknaderna under månaden. Riskaptiten har dock inte ändrats. De största rörelserna såg vi i statslånen då placerarna avvecklade sina statslånepositioner i Europa. På aktiemarknaden återhämtade sig kurserna efter den svaga perioden i slutet av april och början av maj i och med att centralbanksförväntningarna stödde kurserna och inga negativa drivkrafter kom in i bilden. Aktiemarknaderna i Europa och i USA avkastade i euro mätt ca 3 procent, och den inhemska börsen ca 1 procent. 

Läs junis översikt här