7.10.2015 12:19

Månadsöversikt: Svag statistik och centralbanksförväntningarna i fokus

September var en svag månad på placeringsmarknaderna då osäkerhetsfaktorerna tyngde och de positiva nyheterna lyste med sin frånvaro. Den oklara kommunikationen från USA:s centralbank ledde till osäkerhet gällande kommande räntehöjningar och svag statistik från Kina och övriga tillväxtländer försvagade marknadens risktagningsvilja. Den europeiska aktie- och räntemarknaden tyngdes av Volkswagen –krisen. 

Läs oktobers månadsöversikt här