22.11.2016 11:04

Nordic Outlook: Långsam återhämtning i Norden och Baltikum

SEB-ekonomerna gör inga stora förändringar i sina prognoser för världsekonomin då positiva och negativa faktorer tar ut varandra.

Läs mer på sebgroup.com