29.8.2017 07:46

Nordic Outlook: Världen går mot bättre ekonomiska tider

Sencykliska tillväxtkrafter lyfter global tillväxt som hamnar över det historiska genomsnittet under hela prognosperioden 2017-2019.

Läs mer