8.12.2020 09:22

Ny strategi medför ändringar i Private Banking tjänsterna

SEB förnyar Private Banking tjänsterna i Finland. Tjänsterna riktas i fortsättningen till en snävare målgrupp som har behov av ett djupare utbud av tjänster och som kan dra nytta av bankens styrkor som en internationellt verksam företagsbank.

 Kapitalförvaltning förblir en central del av vårt tjänsteutbud, men i fortsättningen vill vi bredda vårt erbjudande som rådgivare i frågor gällande till exempel alternativa placeringar (bl.a. kapitalinvesteringar, infrastruktur, förnybar energi, inflytande), juridiska tjänster och lån, säger Private Banking enhetens finska chef Mika Koskinen.

De primära målgrupperna är i fortsättningen yrkesmässiga investerare, holding- och family office -bolag samt familjehelheter.

 Bank- och kapitalförvaltning är en kraftigt konkurrensutsatt bransch i Finland som dessutom är hårt reglerad. Aktörerna på marknaden är tvungna att anpassa sig, så även vi, fortsätter Koskinen.

 Konceptet "family office" innebär för oss mycket mera än enbart förmögenhet. Så som vi ser på saken agerar denna målgrupp till stor del som institutionella placerare. I fortsättningen koncentrerar vi oss på större kundhelheter och tjänster riktade till den här målgruppen, snarare än traditionella fond- och placeringstjänster. På så sätt kan vi garantera kvaliteten på vår betjäning och de fördelar som vårt internationella nätverk för med sig.

 Den nya strategin är för oss en logisk utveckling och berör förutom den finska marknaden även Private Banking verksamheten i Norge och Danmark. Det förnyade tjänsteutbudet medför att våra kunder till fullo kan utnyttja all den expertis och de resurser som finns tillgängliga i koncernen, säger Koskinen.