20.7.2018 09:11

SEB:s resultat för andra kvartalet 2018

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till 10,7 miljarder kronor (5,3). Räntabiliteten var 29,9 procent (11,6) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 16,5 procent (11,6).

Läs mer om resultatet för det andra kvartalet