Ville Lähde

LinkedIn

Ville Lähde kommenterar SEB-Deloittes finska CFO-enkät som publiceras två gånger i året.