Kontonummer

Gireringar och fondteckningar

Mottagare Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen 

BankIBANBIC
SEB

FI68 3301 0002 1000 48

ESSEFIHX