17.3.2016 11:05

Fondandelsägarstämma

Som fondandelsägare är du välkommen till SEB Fondbolag Finland Ab:s ordinarie fondan­delsägarstämma, som ordnas onsdagen den 20 april 2016 kl. 14.00
i Helsingfors, Unionsgatan 30. Anmäl dig till adressen kapitalforvaltning@seb.fi eller per telefon till numret (09) 131 55 388 senast 13.4.2016.