5.10.2016 10:50

Förändringar i SEB:s fonder registrerade i Luxemburg

SEB förnyar processerna för de i Luxemburg registrerade fonderna i oktober 2016.  I fortsättningen kan man inte längre göra teckningar eller inlösningar direkt i euro i de fondserier som finns i tabellen nedan. Samtidigt upphör noteringarna i euro för serierna.  SEB sköter i fortsättningen om valutaväxlingen för kundernas del.

Förändringarna träder i kraft vecka 41 och innebär följande:

  • Fondens teckningar och inlösningar görs i fortsättningen i tabellens valuta
  • Fondens noteringsvaluta ändras
  • Antal andelar i fonden ändras inte
  • Förändringen påverkar inte det ursprungliga inköpspriset eller besittningstiden
  • Förändringen förorsakar inga kostnader eller skattepåföljder för de i Finland allmänt skattskyldiga

Vi svarar gärna på frågor gällande detta. Ni kan vara i kontakt med vår kundtjänst på numret (09) 131 55 388 eller per e-post på adressen kapitalforvaltning@seb.fi.

Fond/serie

ISIN

Tecknings-/inlösnings- och   noteringsvaluta i framtiden

EB Asia ex Japan Fund C

LU0011900676

USD

SEB Asia Small Caps ex Jap Fund

LU0086813762

SEK

SEB Emerging Markets Fund C

LU0037256269

USD

SEB Ethical Global Index Fund D

LU0047324644

USD

SEB Global Fund C

LU0030158231

USD

SEB Medical Fund D

LU0047324214

USD

SEB Pension Fund C

LU0427864201

USD

SEB Technology Fund C

LU0427864466

USD

EB Technology Fund D

LU0047324487

USD

SEB North American Chance/Risk Fund

LU0030166176

USD