23.10.2015 09:54

Förändringar i tre korträntefonder

Den 20 november 2015 kommer det ske förändringar i fonderna SEB Short Bond Fund SEK, SEB Short Bond Fund EUR och SEB Short Bond Fund USD. Det är ett flertal förändringar i varje fond och i bifogade dokument finns en fullständig redovisning av förändringarna i respektive fond. Kunder med innehav i fonderna behöver inte göra något med anledning av detta.

Läs mera om förändringarna  här