29.9.2016 08:01

Förändringar i våra Luxemburgregistrerade fonder

SEB:s fondbolag i Luxemburg, SEB Asset Management S.A. (SEB AM), är idag fondbolag för en del av SEB:s fonder.  SEB AM kommer den 2 november 2016 att fusioneras med SEB:s fondbolag i Sverige, SEB Investment Management AB (SEB IM AB). I samband med detta kommer SEB IM AB också att öppna en filial i Luxemburg. Avsikten med fusionen och öppnandet av en filial är att förenkla styrningen av de olika fondbolagen inom SEB-gruppen. I samband med detta sker det också andra förändringar och uppdateringar av fondernas prospekt.

Läs mera om fondförändringarna här