17.3.2017 09:40

Inbjudan till fondandelsägarstämma

Vi inbjuder Er som andelsägare av SEB Fondbolag Finland Ab:s fonder till ordinarie fondan­delsägarstämma, som ordnas

onsdagen den 3 maj 2017 kl. 14.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 18

Vi önskar att deltagarna infinner sig senast kl. 13.45. Vi ber Er vänligen ta med officiellt identitetsbevis. Kaffeserveringen före mötets öppnande börjar kl. 13.30.

Vid stämman väljs fondandelsägarnas representanter till fondbolagets styrelse, revisor samt behandlas andra ärenden som enligt fondernas stadgar ankommer fondandels­ägarstämman. Röst­rätten för fondandelsägarna bestäms enligt situationen per 26.4.2017.

För att kunna delta i fondandelsägarstämman bör Ni anmäla Er senast 26.4.2017
kl. 16.00,
antingen via epost till adressen kapitalforvaltning@seb.fi eller per tele­fon (09) 131 55 388. Skriftliga anmälningar skickas till adressen SEB Fond­bolag Finland Ab/Andelsägarstämma, PB 630, 00101 Helsingfors. De fondandelsägare som är repre­senterade genom fullmakt, ber vi vänligen skicka fullmakten till oss senast 26.4.2017.

Varmt välkommen till vårt nya kontor!

Med vänlig hälsning

SEB FONDBOLAG FINLAND AB

Matti Byman
verkställande direktör