28.3.2018 14:49

Inbjudan till fondandelsägarstämma 23.4.2018

Vi inbjuder Er som andelsägare av SEB Fondbolag Finland Ab:s fonder till ordinarie fondandelsägarstämma, som ordnas

måndagen den 23 april 2018 kl. 14.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 18

Vi önskar att deltagarna infinner sig senast kl. 13.45. Vi ber Er vänligen ta med officiellt identitetsbevis. Kaffeserveringen före mötets öppnande börjar kl. 13.30.

Vid stämman väljs fondandelsägarnas representanter till fondbolagets styrelse, revisor samt behandlas andra ärenden som enligt fondernas stadgar ankommer fondandelsägarstämman. Rösträtten för fondandelsägarna bestäms enligt situationen per 16.4.2018.

För att kunna delta i fondandelsägarstämman bör Ni anmäla Er senast 16.4.2018  kl. 16.00, antingen via epost till adressen kapitalforvaltning@seb.fi eller per telefon (09) 131 55 388. Skriftliga anmälningar skickas till adressen SEB Fondbolag Finland Ab/Andelsägarstämma, PB 630, 00101 Helsingfors. De fondandelsägare som är representerade genom fullmakt, ber vi vänligen skicka fullmakten till oss senast 16.4.2018.

 

Med vänlig hälsning

SEB FONDBOLAG FINLAND AB

Antti Katajisto
verkställande direktör