27.4.2018 09:29

Meddelande till andelsägare av SEB Fondbolag Finland Ab:s placerings- och specialplaceringsfonder

SEB Fondbolag Finland Ab (Fondbolaget) ska fusioneras med svenska SEB Investment Management Ab (SEB IM AB). Det planerade datumet för verkställandet av fusionen är 1.6.2018. Efter fusionen kommer Fondbolagets fonder att administreras av SEB IM AB. Med andelning av fusionen har Fondbolaget och SEB IM AB gjort en överlåtelseplan för överlåtelse av fondernas förvaltning enligt lagen om placeringsfonder 103 §. Finansinspektionen har den 25.4.2018 gett tillstånd för att genomföra överlåtelsen av fondernas förvaltning.                           

Med anknytning till fusionen ändras dessutom de av Fondbolaget förvaltade placerings- och specialplaceringsfondernas (fonderna) gemensamma och fondspecifika stadgar bland annat enligt följande: 

 

  1. Fondernas förvaltningsbolag ändras till SEB Investment Management AB.
  2. Fondernas gemensamma  stadgar delas i två delar så att placeringsfonderna får sina egna gemensamma stadgar och specialplaceringsfonderna får sina egna gemensamma stadgar.
  3. Andelsägarna kommer inte att välja styrelsemedlemmar till SEB Investment Management AB.
  4. Riskmätningen kommer att basera sig på åtagandemetoden istället för Value at Risk-talet (förutom för placeringsfonden SEB Företagsobligationsfond Flexibel).
  5. I placeringsfond SEB Ethical Forums stadgar tillsätts en beskrivning över hur man uppfyller kriterierna för hållbar utveckling.  

 

Fondbolagets styrelse har godkänt stadgeändringarna 13.3.2018 och Finansinspektionen har fastställt placeringsfondernas stadgeändringar 25.4.2018. Specialplaceringsfondernas stadgeändringar har delgivits Finansinspektionen. Stadgeändringarna träder i kraft i samband med verkställandet av fusionen, det vill säga 1.6.2018 som planerat. Förändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna. Stadgeändringarna gäller alla de fonder som Fondbolaget förvaltar: SEB Företagsobligationsfond Flexibel, SEB 20, SEB 50, SEB 80, SEB Ethical Forum, SEB Euro Bond, SEB European Equity, SEB European Optimum, SEB Finland Optimum, SEB Finland Small Cap, SEB Finlandia, SEB Global Equity Multimanager, SEB Global High Yield, SEB Money Manager, SEB Money Manager Plus, SEB European Index, SEB North America Index och SEB SLS.

De ändrade stadgarna och överlåtelseplanen i sin helhet finns att få hos SEB Fondbolag Finland Ab.

 

SEB Fondbolag Finland Ab       
SEB Investment Management AB