20.8.2018 09:18

Sammanläggning av SEB Nordic Focus Lux med SEB Nordenfond Lux

SEB Investment Management AB kommer att sammanlägga SEB Nordic Focus Lux med SEB Nordenfond Lux. Sammanläggningen av dessa två fonder, som genomförs den 21 september 2018, sker genom att SEB Nordic Focus Lux går upp i SEB Nordenfond Lux.

Syftet är att skapa en mer effektiv förvaltning och uppnå synergieffekter. Dessutom får SEB Nordenfond Lux en mer hållbar inriktning och gör ett namnbyte till SEB Hållbarhetsfond Norden Lux.

Läs mera här