10.11.2015 11:48

SEB Ethical Global Index Fund: nytt jämförelseindex

Styrelsen I SEB:s fondbolag I Luxemburg, SEB Asset Management S.A. , har beslutat att ändra jämförelseindex för SEB Ethical Global Index –fonden från Socially Responsible Index on MSCI All Country World Index till MSCI ACWI Socially Responsible Index. Ändringen träder i kraft 15.12.2015.

Det nya indexet härrör från MSCI All Country World Index. Analysen av de bolag som väljs bort utifrån de etiska kriterierna kommer att skötas av MSCI ESG Research.

Andelsägare behöver inte vidta några åtgärder på grund av dessa förändringar. Mera information finns tillgänglig på www.sebgroup.lu eller www.seb.se/fonder.