12.12.2018 09:09

SEB Money Manager Plus -fondens namn ändras

Den av SEB Investment Management AB förvaltade Placeringsfonden SEB Money Manager Plus byter namn till följande: (i) Placeringsfond SEB Euro Short Rate (på svenska), (ii) Sijoitusrahasto SEB Euro Short Rate (på finska) och (iii) SEB Euro Short Rate Fund (på engelska).

Namnförändringen förverkligas genom en ändring av fondstadgarna som Finansinspektionen har fastställt 26.11.2018. Stadgeändringen träder i kraft 17.1.2019. De ändrade stadgarna kan fås i sin helhet från SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen. Förändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.