8.2.2016 07:57

SEB Swedish Focus Fund och SEB Sverigefond Chans/Risk sammanläggs med SEB Sverigefond Stora Bolag

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman SEB Swedish Focus Fund och SEB Sverigefond Chans/Risk med SEB Sverigefond Stora Bolag.

 I samband med sammanläggningen ändrar den mottagande fonden även placeringsinriktning och namn till SEB Sverige Expanderad. Sammanläggningen, som är ett led i vår ambition att ytterligare förtydliga SEB:s fondsortiment, genomförs den 11 mars 2016.