14.9.2016 08:09

Stadgeändringar i SEB Fondbolag Finland Ab:s fonder

Lagen om placeringsfonder förutsatte tidigare tillstånd av Finansinspektionen för upptagning av kredit för placeringsfonds-verksamheten. Detta förfarande är inte längre nödvändigt i och med de ändringar i lagen som trädde i kraft 21.3.2016. På motsvarande sätt har tillståndsförfarandet avlägsnats från SEB Fondbolag Finland Ab:s placeringsfondernas* gemensamma stadgar.

Punkten om placeringsråd har avlägsnats från placeringsfondens SEB Ethical Forums fondspecifika stadgar.

De ändrade stadgarna fås på begäran av fondbolaget.

Ändringarna har godkänts av fondbolagets styrelse 7.6.2016. Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 6.9.2016. Stadgeändringarna träder i kraft 14.10.2016. Andelsägare av berörda placeringsfonder behöver inte vidta åtgärder på grund av stadgeändringarna.

* SEB Ethical Forum
SEB Euro Bond
SEB European Equity
SEB European Index
SEB European Optimum
SEB Finland Optimum
SEB Finland Small Cap
SEB Finlandia
SEB Global Equity Multimanager
SEB Global High Yield
SEB Money Manager
SEB Money Manager Plus
SEB North America Index
SEB 20
SEB 50
SEB 80