29.5.2020 11:23

Tjänsten för kontinuerligt fondsparande avslutas

Vi förnyar vårt tjänsteutbud. SEB i Finland koncentrerar i fortsättningen tjänsteutbudet för privatkunder till att gälla enbart Private Banking tjänster.

Som en följd av det förnyade tjänstekonceptet avslutar vi tjänsten för kontinuerligt fondsparande, s.k. fondspararavtal.

I praktiken innebär förändringen att de fondspecifika referensnummer som ingår i fondspararavtalet upphör att fungera från 8.8.2020.

Förändringen kräver inga åtgärder från kundens sida. Man kan behålla eller lösa in sina fondandelar, men nya fondandelar kan inte tecknas. 

Kunder med ikraftvarande fondspararavtal har meddelats per brev om tjänstens upphörande.