Kontonummer

Girering och fondteckning

Mottagare Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen

Bank
IBAN
BIC
SEB

FI68 3301 0002 1000 48

ESSEFIHX