Placeringsförsäkring

Vi kan också erbjuda diskretionär kapitalförvaltning genom försäkringar. Portfolio Bond – placeringsförsäkringen kombinerar kapitalförvaltning med förmånerna i livförsäkringsplacerande. Portfolio Bond – placeringsförsäkringen erbjuder placeraren en möjlighet till kapitalförvaltning, kontroll over placeringarna, beskattnings- och arvsskatteplanering på lång sikt.