Placeringslån

Ett placeringslån är ett masskuldebrevslån vars avkastning kan knytas till t ex aktie-, varu- eller räntemarknadens utveckling.  

Placeringslån används av både institutionella och privata placerare för att utforma portföljen placeringsprofil och för få tillgång till intressanta marknader och tillgångsklasser.

Olika typer av placeringslån kan vara lämpliga produkter både för placerare som söker tillväxt och för försiktigare placerare som söker stabilitet.

SEB emitterar flera placeringslån varje år och vi är en av de mest erfarna aktörerna i Finland.