Möjlighet till hög kupongavkastning från Nokias aktie

Söker du alternativa avkastningskällor i en omgivning av låga räntor?
Tror du att Nokia aktiens kurs förblir på minst nuvarande nivå?

Nokia Abp:s aktie har sjunkit från cirka 6,5 euro till cirka 4,5 euro under det senaste året. Slutkursen för Nokia Abp:s aktie var 4,454 euro den 20.1.2017. SEB Nokia Kupong möjliggör en attraktiv kupongavkastning för placerare som tror att Nokias aktie kommer att hållas på nuvarande nivå eller sjunka med maximalt 10% under placeringstiden*. SEB Nokia Kupong erbjuder en konkurrenskraftig avkastningsnivå då Nokias aktiekurs bibehålls på sin nuvarande nivå eller sjunker med maximalt 10% under de följande tre åren. Indexlånet är maximalt cirka treårigt och det förfaller i förtid ifall marknaden utvecklas fördelaktigt. Indexlånet saknar kapitalgaranti, vilket innebär att placeraren riskerar att förlora placerat kapital. Indexlånet är förknippat med emittentrisk, d.v.s. återbetalningen är beroende av emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):s solvens.

Underliggande variabel

SEB Nokia Kupong indexlånets underliggande variabel är Nokia Abp:s aktie (Bloomberg: NOKIA FH). Värdet på Nokias aktie kontrolleras på noteringsdagarna som infaller halvårsvis. Nokia aktiens utveckling under placeringstiden inverkar eventuellt på utbetalning av avkastning och kapitalet som återbetalas. Placeringen är inte kapitalgaranterad och placeraren kan förlora placerat kapital och avkastning helt eller delvis. Ifall värdet på den underliggande variabeln underskrider 60% av utgångsvärdet den sista noteringsdagen kommer värdet på det återbetalade lånet att underskrida det placerade beloppet. Vid noteringarna av den underliggande variabelns utveckling tas inte utbetalda dividender i beaktande.

*Utgångsvärdet baseras på den officiella slutkursen 13.2.2017.

SEB Nokia Kupong marknadsföringsbroschyr

Preliminära lånespecifika villkor