Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

SEB Global High Yield fusioneras med fondföretag i Luxemburg

SEB Investment Management AB (fondbolaget) verkställer en gränsöverskridande fusion av Placeringsfond SEB Global High Yield (överlåtande fonden) med SEB High Yield, sub-fund SEB Global High Yield Fund (övertagande fonden) som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet. 

 

Varje andelsägare i den överlåtande fonden blir andelsägare i den övertagande fonden på den dag då fusionen träder i kraft. Fusionen planeras träda i kraft 11.2.2022. 

Fusionen är en del av fondbolagets strävan till att centralisera och effektivera fondadministrationen. För att nå detta mål genomför fondbolaget arrangemang som resulterar i att fondbolagets i Finland registrerade placeringsfonder fusioneras med dess i Luxemburg registrerade fonder. Finansinspektionen har godkänt fusionen 16.12.2021.

Den övertagande fonden har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt med hänsyn tagen till fondens risknivå och särskilda hållbarhetskriterier. Den övertagande fonden förvaltas aktivt och fokuserar på räntebärande värdepapper från utgivare i USA och Europa. Huvudkategorin av finansiella instrument utgörs av företagsobligationer men även statsobligationer och andra räntebärande instrument.

I samband med fusionen byts andelarna i den överlåtande fonden ut i förhållande till innehavet till andelar i den övertagande fonden.   

Fusionen kräver inga åtgärder av andelsägarna. Den övertagande fondens faktablad och annan fonddokumentation finns tillgängliga i SEB:s kontor.