Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Hållbarhetsfond Global Index slås samman med SEB Etisk Global Indexfond i augusti 2020

Sammanläggningen genomförs den 21 augusti 2020 och sker genom att SEB Hållbarhetsfond (Sustainability) Global Index går upp i SEB Etisk Global Indexfond, och den sistnämnda fonden höjer hållbarhetsnivån och byter namn till SEB Hållbar Global Indexnära (legalt namn: SEB Sustainable Global Exposure Fund). Fonden går från att vara en indexfond till en ”indexnära” fond. Den förhöjda hållbarhetsnivån innebär att fonden även exkluderar bolag som utvinner fossila bränslen och även energibolag som genererar energi baserad på fossila bränslen.

Läs mera här