11.1.2021 19:34

Kriisi nosti esiin kysymyksiä vastuullisuudesta ja hajauttamisen periaatteista

Viime keväänä koronakriisin alkaessa vain harva osasi odottaa vuoden 2020 päätyvän vahvasti positiiviseksi. Kasvuosakkeet ja erityisesti pienempiin yhtiöihin sijoittavat rahastot menestyivät erinomaisesti ja nostivat useimmassa sijoitussalkussa ylituoton ennätystasolle. Vuosi oli yllätyksiä täynnä ja moni ennen kriisiä totuutena pidetty sijoitusperiaate jouduttiin tarkastelemaan uudelleen.  Näitä ovat esimerkiksi vastuullisuuden rooli sijoitustuottojen ohjaamisessa, hajauttaminen arvo- ja kasvuosakkeisiin sekä passiivisten sijoitusten rooli salkussa.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa ja monimutkaistuu

Koronakriisi ei ole juurikaan hidastanut vastuullisuuden merkitystä ja suosiota sijoituskohteiden valinnassa, vaan päinvastoin. Rahastovalikoimamme vahva vastuullisuusteema toi lisätuottoja sijoitussalkkuihin ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan.  Yhä useampi sijoittaja arvioi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pitää sitä yhtenä valintakriteerinä.  Vaikka paine vastuullisuuteen näkyi hintojen nousuna, on vastuullisuuden arviointi riskienhallintaa – vastuullisesti toimivat yritykset ovat yleensä vähempiriskisiä. Määritelmät ja arviointi kehittyvät kuitenkin jatkuvasti ja alalle tulee uutta sääntelyä. Tämä tarkoittaa, että aihe tulee monimutkaisemmaksi eikä vastuullisuutta voi määritellä yksiselitteisesti. Kehityksen seuraaminen ja kokonaisvaltainen vastuullisuuden arviointi tulee yhä kriittisemmäksi jatkossa. Tämä tulee näkymään myös rahastovalikoimassamme entistä selvemmin.

Onko arvosijoittamisen aika ohi?

Historiassa useiden vuosikymmenien aikana on saatu todisteita sitä, että sijoittamalla matalasti arvostettuihin arvo-osakkeisiin saadaan ajoittain vahvaa ylituottoa, mikä perustelee pysyvää hajauttamista niihin. Kuitenkin arvo-osakkeiden viime vuosien heikko kehitys on saanut useat epäilemään, onko näitä enää järkevää pitää salkussa. Viime vuonna tuottoero kasvu ja arvo-osakkeiden välillä kasvoi ennätyksellisen suureksi ja vahvisti epäilyjä entisestään.  Samalla voimakkaasti kallistuneiden kasvu- ja erityisesti teknologiaosakkeiden hintoja on perusteltu mm. teknologisen kehityksen tuomilla uusilla eduilla, mitä ei voi enää arvioida perinteisin arvostusmittarein. Kommenteissa on paljon samoja kaikuja, joilla perusteltiin hinnannousuja 2000-luvun teknologiahuumassa. Historia on kuitenkin usein osoittanut, että maailma ei ole muuttunut niin paljon kuin on kuviteltu ja perinteinen fundamentteihin perustuva arvostus silti yhä pitkällä aikavälillä pätee.  Sen vuoksi on tärkeää, että sijoitussalkkuihin valitaan strategisesti tasapainoinen yhdistelmä eri tyylejä, joiden tuottopotentiaaliin uskotaan pitkällä tähtäimellä. Painottamalla taktisesti eri tyylejä voidaan saavuttaa lisätuottoja, mutta perushajautus eri tyyleihin on pidettävä.  Tällä pyritään tasaiseen ylituottoon ja minimoimaan mahdollisuus, että yhden tyylin ajoittainen heikko menestyminen tuhoaisi koko sijoitussalkun kehityksen. Uskomme edelleen myös arvosijoituksiin osana hyvin hajautettua salkkua.

Passiivisijoittaminen kalliimpaa usealla markkinalla

Kolmas merkille pantava kehitys rahastoissa oli aktiivimanagereiden vahva menestyminen viime vuonna. Erityisesti tämä näkyi pieniin yrityksiin sijoittavissa rahastoissa maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Euroopassa ja kotimaassa. Esimerkiksi viime vuonna SEB European Equity Small Caps- rahasto tuotti lähes 34% paremmin kuin rahaston oma vertailuindeksi ja lähes 42% paremmin kuin eurooppalaiset osakkeet keskimäärin. Tämä tarkoittaa, että asiansa osaavien rahastonhoitajien on yhä mahdollista löytää selvästi markkinaindeksejä paremmin tuottavia sijoituskohteita- viime vuonna koetun kaltaisissa tilanteissa ehkä vielä helpommin. Kustannustietoisen sijoittajan kannattaa pitää tämä myös mielessä, sillä indeksin mukainen passiivisijoittaminen voi loppujen lopuksi tulla paljon kalliimmaksi. Jatkossakin pyrimme rakentamaan salkut niin, että passiivisijoittaminen kohdistetaan alueille, missä ylituottopotentiaali on pienin ja suosimaan aktiivisia rahastoja markkinoilla, missä mahdollisuus ylituottoon on merkittävä.  

Dramaattinen vuosi päättyi sijoittajan kannalta odotettua paremmin, mutta uudet haasteet odottavat nurkan takana. Koettu kriisi antoi paljon arvokasta tietoa hajauttamisen merkityksestä ja yhä kasvavasta vastuullisen sijoittamisen roolista.  

Hyvää alkanutta sijoitusvuotta 2021!

Kirjoittaja vastaa tiimistä, joka valikoi rahastoja ja rakentaa strategisia rahastoyhdistelmiä asiakassalkkuihin.