29.10.2020 13:48

SEB Varainhoito: Rahatilin tiliehtojen ja hinnaston muutokset

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin (SEB) rahatilin tiliehtoihin (tiliehdot) ja hinnastoon tehdään muutoksia. Muutokset perustuvat ensisijaisesti käytettävien viitekorkojen yhdenmukaistamiseen ja selkeyttämiseen SEB-konsernissa sekä pysyvästi muuttuneen korkoympäristön edellyttämiin uusiin hinnoittelumalleihin rajatuissa erikoistapauksissa.

Osana muutoksia SEB Euro Base Rate korvaa nykyisen viitekoron SEB Prime. Muutettujen tiliehtojen nojalla tilin korko voi tapauskohtaisesti muuttua negatiiviseksi. Tällöin myös sovellettava marginaali ilmoitetaan erikseen, eikä se voi ylittää hinnaston mukaista marginaalia (asiakaskohtainen marginaali on siis 0 %:n ja -2 %:n välillä). Lähtökohtana kuitenkin on, että negatiivista korkoa ei veloiteta.       

Tiliehtoja muutetaan mm. seuraavasti, ja hinnastoa muutetaan vastaavasti soveltuvin osin:

1. Kohta 11 (Korko) muutetaan seuraavasti:
(i) Uusi viitekorko on SEB Euro Base Rate.
(ii) Marginaali ilmenee SEB:n hinnastosta tai mahdollisesta SEB:n Asiakkaalle lähettämästä ilmoituksesta, jolla on etusija hinnaston mukaiseen marginaaliin nähden. 
(iii) Viitekoron laskiessa tilin korko ei lähtökohtaisesti muutu negatiiviseksi. Jos tilillä oleva talletus on SEB:n oman harkinnan mukaan huomattavan suuri muutoin kuin tilapäisesti, SEB voi kuitenkin ilmoittaa Asiakkaalle negatiivisen koron veloittamisesta tililtä ja tiliin mahdollisesti sovellettavasta hinnaston mukaista marginaalia matalammasta marginaalista. 

2. Kohta 13 (Viitekoron noteerauksen lakkaaminen tai keskeyttäminen) muutetaan siten, että viitekoron noteeraamisen lakatessa tai keskeytyessä talletukseen sovellettava viitekorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan, ellei SEB ilmoita muusta sovellettavasta viitekorosta. Kohdissa 15.3 (Katteen puuttumisesta aiheutuvat seuraamukset) ja 16 (Tilinylitys) viivästyskorolla tarkoitetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

3. Kohtaa 21 (Pankin oikeus estää tilinkäyttö) täydennetään siten, että SEB:llä on oikeus estää tilinkäyttö kansainvälisiin pakotteisiin liittyvistä syistä. SEB ei myöskään vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu tilinkäytön estymisestä pakotteisiin liittyvistä syistä. Kohtaa 25 (Ylivoimainen este) täydennetään siten, että SEB ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, boikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei SEB:tä suoraan koskisikaan tai vaikka SEB itse olisi siinä mukana.

Uusi viitekorko SEB Euro Base Rate on nähtävissä mm. www.seb.fi -sivuston Oikopoluista ”SEB Base Rate”.  SEB Euro Base Rate on ollut 0 % vuodesta 2014 lähtien. Tällä ilmoituksella ei muuteta hinnaston mukaista marginaalia, joka on edelleen -2 %. 

Tiliehtojen ja hinnaston muutokset eivät edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä. Muutettuja tiliehtoja ja hinnastoa sovelletaan 1.1.2021 lukien.

Muutetut tiliehdot ja hinnasto ovat saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.seb.fi/sopimusehdot ja toimipisteestämme (Eteläesplanadi 18, Helsinki). Asiakaspalvelumme palvelee teitä arkisin klo 9.00–16.00 numerossa (09) 131 55 500. Voitte ottaa yhteyttä myös sähköpostitse (varainhoito@seb.fi).