Ryhmän palkitsemisstrategia

Palkitsemisstrategia

SEB:n palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja motivoida oikean kompetenssin omaavia työntekijöitä, jotka näin myötävaikuttavat pankin pitkäaikaiseen menestykseen. Palkitseminen kannustaa hyvään työsuoritukseen ja terveeseen riskinottoon asiakkaiden ja osakkeenomistajien odotusten mukaisesti. Palkitseminen perustuu kokemukseen ja työsuoritukseen, ja luo lisäarvoa edistämällä pitkäaikaista sitoutumista. 

Palkitsemisjärjestelmä

SEB:n palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä palkasta ja pitkäaikaisesta osakepohjaisesta korvauksesta samoin kuin eläke- ja muista eduista. Osatekijät yhdessä muodostavat kokonaiskompensaation. Lisäksi useimmat SEB:n työntekijöistä kuuluvat yhteiseen konsernin tulokseen perustuvaan voitonjako-ohjelmaan.

SEB:n tarjoaman kiinteän palkan tulee olla kilpailukykyinen ja heijastaa työntekijän työsuoritusta ja kokemusta. Palkan tulee myös olla samalla tasolla samanlaisiin toimialoihin nähden niillä maantieteellisillä alueilla missä Pankki toimii. 

SEB on pienentänyt niiden työntekijämäärää, joka on oikeutettu henkilökohtaiseen muuttuvaan käteispalkkioon. Vähennys heijastaa markkinoilla tapahtuvaa muutosta ja siirtymistä muuttuvasta palkkiosta kiinteään. Muuttuvaa käteispalkkiota käytetään ainoastaan niissä toiminnoissa, joissa se on markkinakäytäntö, esimerkiksi investointipankkitoiminnassa. Vuonna 2014 muuttuvien käteisperusteisten palkkioiden osuus SEB:n koko henkilöstökustannuksesta oli 4 prosenttia (5).

SEB:ssä muuttuva käteisperusteinen palkkio perustuu riskipainoitettuun tulokseen ja yksittäisen työntekijän, tiimin tai liiketoimintayksikön ja koko SEB-ryhmän tulokseen. SEB:llä on vakiintunut malli pääoman laskemiseen ja sisäiseen allokointiin. Riskipainoitettu tulos perustuu tähän malliin.

Pitkäaikainen osakeperusteinen korvaus on tapa houkutella ja pitää kiinni avaintaidot omaavista työntekijöistä. Tämä luo myös pitkäaikaista sitoutumista SEB:hen ja kannustaa työntekijöitä SEB:n osakkeenomistajiksi. Osakeperusteiset ohjelmat mahdollistavat riskipainoituksen, joka huomioi sekä tämänhetkiset että tulevat riskit, ja näin lopullinen tulos voi pienentyä osittain tai kokonaan Ruotsin Finanssivalvonnan sääntöjen mukaisesti.

Palkitsemisohjeet

SEB:n palkitsemisohjeissa on määritelty palkitsemisperusteet ja -käytännöt,  palkitsemisesta päättäminen, ja palkitsemisen seuranta samoin kuin määritelmät niistä työntekijäryhmistä, jotka kuuluvat erityisesti säänneltyjen henkilöiden ryhmään. Palkitsemisohjeet päivitetään vuosittain. SEB:n hallitus hyväksyy muutokset, jotka hallituksen palkitsemis- ja henkilöstöasiat komitea on valmistellut konsultoituaan relevantteja kontrollitoimintoja.

Vuonna 2014 identifioitiin 1 201 henkilöä erityisesti säänneltyjen työntekijäryhmään.