Kestävä kehitys

Pankkina olemme osa yhteiskuntaa. Tiedämme, että tekemisillämme on vaikutusta – sekä suorasti että epäsuorasti. SEB pyrkii vahvasti vaikuttamaan kestävään kehitykseen, ja otamme vastuuta siitä, kuinka toimintamme vaikuttaa asiakkaisiin, työntekijöihin, osakkeenomistajiin ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. 

Vaikutamme kestävään kehitykseen

Olemme jo monien vuosien ajan tehneet töitä liittääksemme kestävyyden toimintaamme ja pyrimme sisällyttämään sen luonnollisena osana kaikkeen, mitä teemme. Kestävyys on meille riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista yhdessä asiakkaiden kanssa sekä neuvojemme ja päätöstemme seurausten tarkastelua taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta. 

Tämä on loputon matka, mutta alamme nyt nähdä selkeitä työmme tuloksia. Ja haluamme päättäväisesti jatkaa arvon luomista yhteiskunnassa.