SEB osana yhteiskuntaa

Pankeilla on merkittävä rooli yhteiskunnassa. SEB haluaa edistää kestävän kehityksen mukaista kasvua sekä parantaa asiakkaiden, henkilökuntamme ja koko yhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Pyrimme liittämään kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi liiketoimintaamme ja luonnolliseksi osaksi kaikkea, mitä teemme.

Liiketoimintamme tulee perustua vahvaan etiikkaan ja hyvään hallintoon, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sekä työlleen omistautuneisiin työntekijöihin, jotka toteuttavat yhtiön strategiaa ja kantavat vastuuta liiketoimintamme vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Haluamme tukea asiakkaitamme, luoda arvoa osakkeenomistajillemme ja edistää osaltamme yhteiskunnan kehitystä yleisesti. Saavuttaaksemme tämän meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, työntekijöiden, sijoittajien, toimittajien ja strategisten kumppaneiden kanssa. Haluamme toimia avoimesti ja läpinäkyvästi sekä parantaa mahdollisuuksia käydä suoraa ja selkeää vuoropuhelua.