Suhtautumistapamme ja tavoitteemme

Olemme vakuuttuneita siitä, että yritykset, jotka liittävät kestävän kehityksen osaksi toimintaansa, menestyvät paremmin pidemmällä tähtäimellä. Pankkina ja rahoituslaitoksena haluamme edistää kestävää yhteiskuntaa tavalla, jolla toimimme investointien, rahoituksen, riskienkäsittelyn ja maksujen suhteen.

Kestävä kehitys tarkoittaa meille vastuun ottamista toiminnastamme – siitä, miten se vaikuttaa asiakkaisiin, työntekijöihin, osakkeenomistajiin ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Toimintamme on perustuttava hyvään etiikkaan ja ohjaukseen, pitkäaikaisiin suhteisiin ja sitoutuneisiin työntekijöihin, jotka elävät SEB:n arvojen mukaisesti ja jotka pyrkivät yksinkertaisuuteen ja avoimuuteen.

Haluamme toimia finanssialalla esikuvallisesti kestävyyden suhteen. Tämän saavuttamiseksi keskitymme seuraaviin asioihin:

  • Vihreä rahoitus, joka edistää ilmaston kannalta hyviä ja resurssitehokkaita ratkaisuja
  • Kestävät investoinnit, joissa arvon luomista vahvistetaan positiivisesti vaikuttavien tuotteiden avulla
  • Yrittäjyyden tukeminen kestävän taloudellisen kehityksen edistämiseksi ja uusien töiden luomiseksi
  • Oman ympäristövaikutuksen, etenkin hiilidioksidipäästöjen, vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Tämän saavuttamiseksi meillä on oltava sitoutuneita ja taitavia työntekijöitä, ja meidän on toimittava vastuullisesti ja avoimesti.